Naučte se učit

Test individuálního stylu učení

Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje jen částečně Věta mě hodně vystihuje

1. Při učení se snažím řešit problémy postupnými kroky (učení si např. rozdělím na malé části).

2. Novou učební látku se učím zpravidla nahlas, lépe si ji pak pamatuji.

3. Raději se učím spolu s některými spolužáky, pomáhá mi výměna názorů a diskuze o učení.

4. Hodně mne baví řešení hlavolamů a hraní logických her jako jsou šachy a různé strategické hry.

5. Docela mne baví vymýšlet různé slovní hříčky, jazykolamy a slova, která se v učení nějak rýmují. Učivo si lépe pamatuji.

6. Hodně mi pomáhá, jestliže si při učení školní učivo zvýrazním barevnými fixy, důležité myšlenky si podtrhávám apod.

7. Při učení mi hodně pomáhá, jestliže nové učivo pozorně poslouchám (např. při výuce, z CD).

8. Pro zapamatování nového učiva mi hodně pomáhají různé příklady, cvičení a odkazy z literatury.

9. Nové učivo se hodně naučím a pochopím hraním různých vědomostních her a soutěží s ostatními kamarády.

10. Nedělá mi problémy, když se mám vyjádřit při učení nebo ve škole písemně nebo ústně.

11. Když se učím, chodím hodně po místnosti a stále jsem v pohybu. Hodně mi to v učení pomáhá.

12. Při učení mi vyhovují učebnice, kde je hodně obrázků, ilustrací nebo diagramů.

13. Řadu problémů při učení řeším s pomocí „hlasitého přemýšlení“, snažím se myšlenkové operace vyslovit nahlas.

14. Hodně se naučím, jestliže vyřeším několik příkladů a cvičných úloh podobného typu.

15. Při učení mi hodně pomáhá, jestliže si různé věci nakreslím, zobrazím s pomocí grafů, tabulek nebo schémat.

16. Řadu věcí při učení rychle pochopím, jestliže si je sám vyzkouším a poznám, jak věci vlastně fungují.

17. Při učení mi hodně pomáhá hudba, která u mne vyvolává různé představy, pocity a podporuje moji paměť.

18. Hodně mi pomáhá, když si učivo rozdělím podle obtížnosti. Začnu důležitým učivem, pak si vědomosti ověřím na některých příkladech a cvičeních.

19. Snadno se učím novou látku s pomocí opakovaného čtení. Lépe si pak učení vybavím a vím, kde jsem ho četl/a.

20. Daleko více mi vyhovuje, když mne někdo vyzkouší, zda naučenou látku skutečně ovládám (kamarád/ka, rodiče).

21. Snadno se učím věci, u nichž pochopím, jak a proč vlastně v praxi fungují. To mi hodně pomáhá při pochopení teorie.

22. Při učení občas hraji takovou hru, že jsem učitel/ka a novou látku vysvětluji jiným a zkouším pomyslné žáky. To mi dost pomáhá.

23. Když se učím, hodně mi pomáhá, když v místnosti nebo pokoji hraje hudba.

24. Abych se něco naučil/a, musím to vzít do ruky a pochopit, na co to je a jak to v praxi funguje.

25. Při vyučování nebo přednáškách jsem daleko lepší posluchač/ka, než ostatní spolužáci. Hodně se toho naučím poslechem výkladu učitelů.

26. Při učení hodně používám různé diagramy, kreslím si schémata, která mi pomáhají pochopit učivo, rychle si je utřídit a zapamatovat.

27. Snadno se učím novou látku s pomocí poslechu audiokazet. Lépe si pak vybavím, kde jsem to slyšel/a.

28. Pracovat s čísly a řešit zpaměti různé numerické operace a matematické úlohy mi nedělá žádné problémy.

29. Snadno se učím nové věci a vědomosti, když je učení spojeno s nějakým pohybem, vybavím si pak určitou činnost a to mi pomáhá zapamatovat si pracovní postupy při řešení.

30. Docela mi vyhovuje, jestliže se některé předměty učím s některým spolužákem, kterému jde učení daleko lépe.

31. Myslím, že mám docela bohatou slovní zásobu. Dovedu velmi dobře vyjádřit, co právě chci a najít „správná slova ve správnou chvíli“.

32. Při učení mne docela baví hledat a nacházet různé vztahy a souvislosti mezi různými pojmy, čísly. Nedělá mi problémy, mám-li něco zobecnit nebo utřídit.

33. Když při učení něco dost dobře nechápu, hodně mi pomůže, když mi někdo nové učivo ještě jednou vysvětlí.

34. Nejraději se učím doma o samotě, kde mne nikdo neruší a kde mohu v klidu přemýšlet a pracovat.

35. Při učení si dost často dělám drobné poznámky na okraje učebních textů. Pomáhá mi to pochopit důležité pojmy, výrazy, fakta a významné informace.

36. Hodně mi pomáhá, když při studiu používám další pomůcky (např. zeměpisné atlasy, atlasy rostlin, zvířat), které mi pomáhají pamatovat si nové učivo.

37. Při učení pomáhám některým spolužákům pochopit některé části školní látky. Je to i pro mne to nejlepší opakování.

38. Při učení zpravidla samostatně a bez cizí pomoci rychle pochopím základy nového učiva, aniž by mi někdo musel pomáhat a radit.

39. Když se učím, hodně mi pomáhá, když si učební text přečtu nahlas několikrát za sebou.

40. Nejvíce věcí se naučím ve skupině spolužáků (např. ve třídě). Mám-li se učit o samotě, nikdy se toho moc nenaučím.

41. Dávám přednost studiu v tichém prostředí, kde jsem úplně sám/sama a kde mne nikdo neruší.

42. U většiny školních předmětů se vždycky snažím najít vlastní způsob učení a zvládnutí školní látky.

43. Nejoblíbenějšími předměty jsou v mém případě matematika, fyzika nebo chemie.

44. Při učení si nejraději čtu. Tento způsobem učení mi nejlépe vyhovuje a pomáhá.

45. Při studiu poměrně rychle pochopím základy nového učiva, když mi ho někdo vysvětlí a pomůže mi překonat počáteční problémy.

46. Při učení si vystačím úplně sám/sama se sebou. Rád/a se věnuji školní přípravě samostatně a přítomnost druhých lidí mne spíše zdržuje od soustředěné práce.

47. Když se učím, mám zpracovaný vlastní rozvrh studia či program domácí přípravy a přesně vím, jak a co se budu učit a kdy skončím se studiem.

48. Nejvíc mi při učení vyhovuje, jestliže si udělám několik příkladů nebo vyřeším několik podobných úloh. Naučím se tak postupně zvládat i náročnější učivo.

49. Dokážu se učit naprosto samostatně a přesně vím, jak mám při učení postupovat, co a jak mám dělat.

50. Nejoblíbenějšími předměty jsou v mém případě jazyky (čeština, angličtina aj.).

51. Rád/a poslouchám diskuze, názory a argumenty spolužáků. Správné, ale i chybné postupy jejich práce a myšlení mi při učení dost pomáhají.

52. Při učení mi hodně pomáhají různé příběhy a příklady, které mi pomáhají pochopit obsah a podrobnosti školního učiva.

53. Hodně se naučím, když si o učebním tématu s někým povídám. Postupně tak pochopím, co je a není důležité.

54. Nejoblíbenějšími předměty jsou v mém případě kreslení, rýsování nebo geometrie aj.

55. Při učení mi hodně pomáhá, když mohu vytleskávat části učiva do rytmu nebo podupávat či jinak se pohybovat.

56. Nejlépe se učím školní učivo, které má nějaký rytmus, kde se některá slova rýmují, čísla jsou podobná a lze je seskupovat (např. v básních, příslovích, definicích aj.).

Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje jen částečně Věta mě hodně vystihuje