Naučte se učit

Test osobních překážek
ve vzdělávání

V následujícím dotazníku je uvedeno celkem 40 vět, které jsou věnovány nejrůznějším překážkám, se kterými se při svém budoucím studiu či při své přípravě na budoucí povolání můžete v dalších letech setkat. Každou větu si nejprve pozorně přečtete a pokuste se odhadnout, do jaké míry se vás věta týká a jak vás vystihuje. V tomto dotazníku neexistují žádné správné nebo nesprávné odpovědi, odpovíte prostě na základě současné situace, ve které se nacházíte.


Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje málo Věta mě částečně vystihuje Věta mě hodně vystihuje

1. Se školním učením mám často dost velké problémy.

2. Moji rodiče bohužel nemají dost peněz na mé další studium a vzdělávání.

3. Nemám jasnou představu, co bych mohl/a v životě dělat a jaké mám možnosti dalšího vzdělávání.

4. Vzhledem ke zdravotním problémům bych při dalším studiu asi měl/a dost velké problémy s dopravou do školy.

5. Přesně ani nevím, co mohu od dalšího vzdělávání očekávat.

6. Mám dost velké nedostatky a problémy v matematice.

7. Moji rodiče nemají možnost získat půjčku či úvěr, s jehož pomocí bych mohl/a dále studovat a získat vyšší vzdělání.

8. Dosud přesně ani nevím, co bych chtěl/a studovat.

9. Většina škol, kam bych chtěl/a chodit, nejsou bezbariérové školy nebo tam nejsou vytvořeny pro mne vhodné podmínky.

10. Nemám dost pevné vůle, ani ctižádosti, abych byl/a schopen /schopna absolvovat náročnější studijní přípravu na povolání.

11. V předchozích letech jsem musel/a odejít ze střední školy a zvolit méně náročný obor přípravy na povolání.

12. Rád/a bych studoval/a při zaměstnání a získal/a tak vyšší vzdělání, ale neznám firmu, která by mi studium umožnila.

13. Přesně ani nevím, do jaké školy bych měl/a chodit a jaký obor bych si měl/a zvolit.

14. Jsem dost často nemocný / nemocná, a to mne omezuje při volbě dalšího studia, ale i povolání.

15. Myslím, že jsem už příliš starý/stará na další studium.

16. Při učení mám dost velké problémy se psaním a pravopisem.

17. Rodiče mne při mém dalším studiu a přípravě na povolání bohužel nemají možnost finančně podporovat.

18. Nemám příliš velké ambice, ani touhu získat vyšší typ vzdělání.

19. V předchozích letech jsem měl/a řadu osobních problémů (např. se svým chováním, záškoláctvím, užíváním drog, aj.)

20. Nejsem si příliš jistý/jistá, jak by další studium mohlo změnit můj život.

21. Ve škole mám dost špatné studijní výsledky.

22. Nemám jasnou představu, kde bych získal/a peníze na další studium.

23. V současné době nemám nějaké dlouhodobé cíle, kterých bych chtěl/a dosáhnout.

24. Při svém rozhodování o volbě dalšího studia a povolání bych potřeboval/a hodně poradit.

25. Mám pocit, že vydělávat peníze je daleko lepší, než se řadu let věnovat učení a studiu.

26. Při učení mám dost velké problémy se čtením.

27. Nemohu se věnovat dalšímu studiu, protože se musím sám/sama živit nebo podporovat mou rodinu.

28. Přesně ani nevím, jakému povolání bych se chtěl/a v životě věnovat.

29. Mám řadu rodinných povinností a dalšímu studiu bych se nemohl/a věnovat z rodinných důvodů.

30. Myslím, že další studium by bylo pro mne příliš obtížné a asi bych ho nezvládl/a.

31. Při učení mám dost velké problémy s výpočetní technikou.

32. Přesně ani nevím, jak bych zaplatil/a školné a kde bych mohl/a získat stipendium na další studium.

33. Vlastně ani nevím, s kým bych se mohl/a poradit o svém dalším vzdělávání a budoucím povolání.

34. Mám dost vážné zdravotní problémy, které mne dost omezují při volbě dalšího studia, ale i povolání.

35. Nejsem si příliš jistý/á, zda by mi vyšší vzdělání pomohlo v mém budoucím povolání.

36. Mám pocit, že se vůbec neumím učit, zvláště velké problémy mi dělají různé písemné testy.

37. Při svém dalším studiu budu muset vydělávat peníze např. brigádami, abych ho mohl/a vůbec dokončit.

38. Myslím, že nejsem schopen/schopna věnovat dostatek času plánování mého dalšího studia.

39. Dalšímu vzdělávání se nemohu dost dobře věnovat, protože se musím starat o rodiče, mladší sourozence.

40. Myslím, že kdybych chodil/a do náročnější školy, neměl/a bych z toho dobrý pocit.

Věta mě vůbec nevystihuje Věta mě vystihuje málo Věta mě částečně vystihuje Věta mě hodně vystihuje