Naučte se učit

Test studijních návyků a studijních dovedností

Pokuste se odpovědět bez dlouhého přemýšlení na následujících 44 otázek dotazníku, který zjišťuje styl vašeho učení a studijní návyky. U každé otázky máte možnost zvolit odpověď ANO nebo NE. Při odpovědi ANO, klikněte na odpověď v levém sloupci, při odpovědi NE klikněte na odpověď v pravém sloupci. U jednotlivých otázek se příliš nezdržujte a zvolte odpověď, která vás napadne ihned po přečtení – ta bývá obvykle nejpřesnější.
ANO NE

1. Učíte se pravidelně každý den?

2. Učíte se doma vždy v pravidelnou denní dobu?

3. Trvá vám studium a příprava na vyučování každý den nejméně 1 – 2 hodiny?

4. Učíte se často po 20. hodině nebo ještě později večer?

5. Trvá vám dlouho, než se pustíte do učení?

6. Máte ve svých učebnicích a sešitech většinou takový pořádek, že vždy najdete, co hledáte?

7. Stává se vám často, že učení na příští den z nějakého důvodu oddalujete?

8. Stává se vám často, že při učení spěcháte, abyste “to měl/a už za sebou”?

9. Učíte se novou učební látku tak dlouho, dokud ji nepochopíte?

10. Když se něco nenaučíte dobře, snažíte se doplnit své znalosti v co nejkratší době?

11. Trávíte mnoho času při učení tím, že posloucháte povídání druhých nebo tím, že sám (sama) mnoho povídáte (např. s rodiči, sourozenci, kamarády atd.)?

12. Pročítáte si svoje poznámky ze školního sešitu ještě tentýž den po návratu ze základní nebo střední školy?

13. Nasazujete rychlé tempo učení až den před termínem písemné nebo ústní zkoušky?

14. Provádíte domácí přípravu na vyučování samostatně a bez přímého dohledu a nátlaku rodičů?

15. Promarníte mnoho času, který byste při dobré vůli mohl/a lépe využít jak na učení, tak i na zábavu?

16. Učíte se například jazykové předměty (čeština, angličtina, němčina) nebo přírodovědné předměty (matematika, fyzika, chemie)hned za sebou?

17. Umíte si při učení stanovit jasné priority, co musíte daného dne udělat a co se musíte naučit?

18. Když se začínáte učit, stane se vám dost často, že si zapomenete připravit všechny věci na pracovní stůl?

19. Stává se vám často, že se něco naučíte nazpaměť, aniž byste tomu rozuměl/a?

20. Stane se vám, že se něco při učení “nabiflujete či našrotíte” bez porozumění, aniž tomu vlastně rozumíte?

21. Vyhledáváte si při učení neznámá slova, abyste pochopil/a, co vlastně znamenají?

22. Když se učíte nějaké nové školní učivo, vyhledáváte si z jiných zdrojů než je učebnice další informace?

23. Používáte při učení vlastních poznámek ze školních sešitů?

24. Používáte při učení ostatní školní pomůcky jako je atlas, tabulky, kalkulačku atd.?

25. Když se začínáte učit, prolistujete si nové školní učivo z předchozího vyučování ve své učebnici a v sešitu?

26. Když se věnujete učení, zkontrolujete si, zda si naučenou látku skutečně a opravdu pamatujete?

27. Když část školního učiva ještě dost dobře neumíte, otevřete si sešit a učebnici a s jejich pomocí si nezvládnuté učivo zopakujete?

28. Máte vůbec nějaký systém pro opakování školního učiva, který vám pomáhá a který by zabraňoval rychlému zapomínání starší učební látky?

29. Provádíte domácí přípravu na vyučování podle nějakého vlastního rozvrhu na další den vyučování?

30. Daří se vám tento denní rozvrh domácí přípravy většinou dodržovat?

31. Zavřete si při učení sešit nebo učebnici a snažíte se s pomocí poznámek vyjádřit obsah nového školního učiva (nejdůležitější pojmy, hlavní téma apod.)?

32. Zopakujete si na konci domácí přípravy u každého učiva a školního předmětu to, co jste se před chvílí právě naučil/a?

33. Podtrháváte si tužkou části školního učiva v učebnici, které se snažíte naučit a zapamatovat?

34. Vypisujete podstatné části školního učiva z učebnice (důležité pojmy, fakta) při učení na papír (třeba ve formě „taháku“)?

35. Zapisujete si někdy hlavní myšlenky ze studovaného učiva vlastními slovy, kterým lépe rozumíte?

36. Když se učíte novou látku z učebnice, přečtete si kontrolní otázky, abyste získal/a přehled o tom, zda jste učivo skutečně pochopil/a?

37. Přečtete si novou učební látku znovu ještě jednou a děláte si poznámky o obsahu nového učiva třeba na papír nebo si významné části učiva zvýrazňujete tužkou nebo fixem?

38. Provádíte domácí přípravu tak, že si napíšete jen domácí úkoly a do učebnice se ani nepodíváte?

39. Když se učíte nějakou novou látku, podíváte se, co učivu předcházelo minulou vyučovací hodinu?

40. Snažíte se o to, aby vám při učení někdo vysvětlil obtížnější části školní látky, které jste při dopoledním vyučování dostatečně nepochopil/a (třeba kamarád/ka, učitel/ka, rodiče)?

41. Stává se vám často, že při učení zjistíte, že myslíte na něco úplně jiného?

42. Stává se vám často, že po přečtení nového textu v učebnici vlastně ani nevíte, co jste četl/a?

43. Umíte dobře a rychle číst a čtení vám nedělá žádné výraznější potíže?

44. Máte doma dobré podmínky ke studiu a domácí přípravě na vyučování (dostatek klidu na učení, vlastní psací stůl nebo prostor ke studiu a učení)?

ANO NE