Testy a dotazníky

Jaké jsou vaše základní studijní dovednosti a jak vám pomáhají při učení? Netrpíte nějakou specifickou vývojovou poruchou učení? Umíte se samostatně a efektivně učit? Jaký je styl vašeho učení a jak byste ho mohli zdokonalit? V následující sekci najdete řadu testů a dotazníků, které vám pomohou najít odpověď na řadu předchozích otázek!

Jak kvalitní jsou vaše studijní návyky? Jaká je vaše technika učení? A umíte se opravdu efektivně učit? Na všechny 3 uvedené otázky najdete odpověď, jestliže si vyplníte následující dotazník. Pokuste se ho vyplnit pravdivě, protože jinak si budete lhát do vlastní kapsy. Tenhle dotazník vás vede k zamyšlení, zda se učíte efektivním způsobem a jaké techniky při učení používáte. Dotazník si můžete okamžitě sami vyhodnotit a zjistit, jak na tom s učením vlastně jste.

V následujícím testu se dozvíte více o svém způsobu učení, ale i svých metodách a technikách studia a zapamatovávání si nejrůznějších informací. Pokud platíte za špatného žáka, aniž byste měl sám pocit, že jste nějak ”hloupější” nebo ”línější” než druzí, snad se v tomto testu dozvíte cosi o tom, proč tomu tak je. A ”dobří” žáci zase možná pochopí, proč zřejmě tak hladce procházejí dnes obvyklým systémem vyučování.
Pokud poznáte svoje silné a slabé stránky v učení, půjdete pravděpodobně životem s větší sebedůvěrou a jistotou. Budete méně závislý na tom, jak vás hodnotí druzí lidé kolem vás. V následujícím dotazníku je uvedeno celkem 50 vět, které jsou věnovány nejrůznějším stylům a technikám učení, se kterými se může žák základní, ale i střední školy při učení setkávat. Každou větu si nejprve pozorně přečtěte a pokuste se odhadnout, jak vás každá přečtená věta vystihuje.Jaký je váš styl učení? Ať se nám to líbí, nebo nelíbí – učení nás provází v životě vlastně každý den. Bez učení bychom neuměli ani chodit nebo držet v ruce tužku. Na druhé straně učení nikdy úplně nekončí, protože se vlastně stále učíme něco nového: někdy s pomocí pokusu a omylu, jindy s pomocí příkladů, slov, zraku nebo sluchu, učíme se z učebnic, ale i s pomocí internetu, někdy vědomě a jindy nevědomky… Lidé se učí velice rozličnými způsoby. Jsou lidé, kteří se učí pomocí slov a pojmů, a lidé, kterým to jde lépe spíše pomocí obrázků. Někdo se učí nahlas, jiný zase potichu. Někdo se učí lépe s pomocí poznámek, schémat a grafů. Každý z nás dává přednost určitému stylu učení, který mu vyhovuje. Těmto osobním vlohám říkáme ”styl učení”. Škola, učebnice a mnohdy také rodiče se nás často snaží něco naučit, aniž by příliš brali ohled na naše individuální vlastnosti, předpoklady a náš osobní styl učení. V následujícím testu se dozvíte více o svém způsobu učení, myšlení a o svých metodách zapamatovávání si nejrůznějších informací. Pokud platíte za špatného žáka, aniž byste měl sám pocit, že jste nějak ”hloupější” nebo ”línější” než druzí, snad se v tomto testu dozvíte cosi o tom, proč tomu tak je. A ”dobří” žáci zase možná pochopí, proč zřejmě tak hladce procházejí dnes obvyklým systémem vyučování. Pokud poznáte svoje silné a slabé stránky v učení, půjdete pravděpodobně životem s větší sebedůvěrou a jistotou. Budete méně závislý na tom, jak vás hodnotí druzí lidé kolem vás.


Vyšší stupeň vzdělání nám umožňuje nejen získat daleko více možnosti pracovního uplatnění v mnoha nejrůznějších profesích, ale umožňuje nám současně dosáhnout i daleko větší úspěšnosti v povolání. Tento dotazník by vám měl pomoci zjistit, jaké největší překážky by vám mohly v dalších letech bránit v dosažení vyššího stupně vzdělání, například na střední, vyšší odborné či vysoké škole.

Po vyplnění tohoto dotazníku se seznámíte s řadou doporučení, jak byste mohli řadu takových překážek překonat. Dotazník by vám měl současně pomoci při vašem rozhodování o té nejlepší vzdělávací, ale i profesní cestě k takovému povolání, které vám bude co nejvíce vyhovovat a ve kterém budete šťastní a spokojení. Jestliže jste připraveni na práci s tímto dotazníkem, klikněte na odkaz vlevo.