Zpátky na seznam lekcí

Obsah lekce č. 9

Kliknutím na odkaz se přesunete na část lekce

Co je to anotace a excerpce studijních poznámek?

Anotace znamená třídění vlastních poznámek podle jejich významnosti. Jestliže použijete některý ze systémů studijních poznámek, o kterých jsme se zmínili, potom vypisování (anotaci) významných částí učiva už nemusíte provádět, protože anotace je v každém z těchto systémů už obsažena.

V případě, že používáte vlastní systém poznámek, je vhodné provádět anotaci významných částí učiva (hesel, pojmů nebo pouček aj.) jejich barevným zdůrazněním nebo podtržením. Poznámky se stanou přehlednější. Stejnou taktiku můžete zvolit i při studiu nového učiva z učebnice.

Další studijní technikou je excerpce, tj. vypisování významných částí učební látky z učebnice do sešitu nebo na papír.

Úspornější technikou je přímá anotace důležitých informací v učebnici. Dobrou anotaci textu budete schopni provést za méně než půl hodiny, zatímco vypisování stejných informací nezvládnete ani za dvojnásobek tohoto času. K anotovanému textu v učebnici jste schopni se kdykoliv vrátit, protože je dokonale čitelný.

Anotování textu (např. barevnými fixy) v sešitě nebo učebnici ale nemůžete provádět nahodile. V textu si zvýrazněte pouze hlavní pojmy, nové výrazy či důležité argumenty. Bylo by dost nesmyslné podtrhávat většinu textu, anotace by tím ztratila svůj smysl.

Anotovaný text musíte být schopni přehlédnout jedním okem.

Malé opakování:

  • S anotací učebního textu musíte počkat, dokud kapitolu nedočtete a všem částem textu neporozumíte.
  • Teprve pak se můžete vrátit a v textu si označit nejdůležitější body nové látky (např. barevným zvýrazněním, podtržením nebo poznámkou na okraji stránky).
  • Anotaci zvýrazněte například barevnými fixy, kde každá barva má svou informační hodnotu (např. červená = hlavní myšlenka, žlutá = zdůvodnění, zelená = příklad aj.).
  • Vedle hlavních myšlenek si nezapomeňte označit vzájemné vztahy mezi nimi.
  • Pořadí základních myšlenek si můžete číslovat na okraj stránky, spojovat šipkami nebo označovat písmeny.
  • Anotaci ve formě krátkých poznámek nebo hesel můžete v učebnici zapisovat i na horní či dolní okraj stránky.


  • První a poslední prázdná dvojstránka učebnice vám může sloužit jako slovníček cizích slov, nebo jako přehled nejdůležitějších vzorců a definic, ke kterým můžete napsat číslo strany, kde je v učebnici najít. Této anotační technice se říká indexování.
  • Ať používáte jakýkoliv studijní systém, měl by vždy odpovídat charakteru učebního předmětu, který se snažíte zvládnout.
  • Předtím, než zavřete knihu a skončíte se studiem, nezapomeňte si v krátkosti prohlédnout své anotační poznámky. Stačí je jen přelétnout očima, protože i to je forma dobrého opakování na závěr vaší studijní přípravy.

Domácí úkol ke stažení zde:

Stáhnout domácí úkol  Stáhnout domácí úkol

Kvíz lekce č.9:

Následující kvíz ověří Vaše znalosti, nabyté v lekci č. 9.