Zpátky na seznam lekcí

Dvě techniky rychlého čtení: Skákavé a letmé čtení

čtení

Většina dobrých čtenářů jsou velmi dobří, ale i úspěšní žáci a studenti. Jak kvalitně jsme schopni si určitý text přečíst, tak kvalitně a rychle jsme také schopni se něco naučit. Existují různé techniky čtení. Při učení zejména na střední škole jsou dost důležité dvě čtenářské techniky, kterým se říká skákavé a letmé čtení.

  • Cílem skákavého čtení je nalezení hlavní či ústřední myšlenky. Když používáte techniku skákavého čtení, přečtete si například první a poslední odstavec, úvod kapitoly a obsah knihy, ze které máte vybrat ty nejpodstatnější informace, které právě potřebujete (např. při opakování, při psaní domácí písemné práce).

  • Cílem letmého čtení je naopak získat základní přehled o tom, co se musíte v následující hodině domácí přípravy naučit. Při čtení touto čtenářskou technikou prostě přelétnete text stránky a vyhledáte si zejména slova, kterým nerozumíte. Všimnete si klíčových slov, která obvykle bývají podtržená, vytištěna tučným písmem, nebo jsou vyznačena kursivou. Podobně si všímáte i důležitých pouček, zásad, definic a vzorců, které jsou v textu zvýrazněny například rámečkem.

Ve většině školních učebnic se musíte seznámit s hlavními myšlenkami, které je nutné pochopit. Letmé čtení má obrovskou výhodu, protože nám většinou umožňuje odpovědět na dvě základní otázky: Je to významné? Mám si tuto informaci zapamatovat nebo je to jen příklad či doplňující informace? Technika letmého čtení je vlastně pomocná studijní technika, která vám usnadní vyhledat v novém textu neznámá a cizí slova, kterým nerozumíte nebo se kterými se setkáváte při učení poprvé. Technika letmého čtení je ale stejně užitečná při opakování a přípravě na nějakou zkoušku. V několika minutách budete schopni jen přelétnout očima předchozí učivo, které jste se naučili a tak získáte přehled o rozsahu i o slabých místech, ke kterým se můžete vrátit v některém z následujících dnů.

Významové a obsahové čtení aneb Jak studovat z učebnice?

Jestliže si přečtete nějaký text a zajímáte se, co obsahuje, používáte vlastně techniku obsahového čtení. Jdete v textu po obsahu. Při prvním informativním čtení nového textu vlastně vždycky používáme techniku obsahového čtení. Jestliže se chcete orientovat v obsahu studovaného textu, neměli byste zapomínat na techniku významového čtení. Dobří čtenáři jsou schopni postihnout nejen obsah, ale i řadu různých vztahů, které naopak špatným čtenářům unikají.

Významové – většinou to druhé – čtení učebního textu je čtenářskou technikou, která vám umožní kvalitnější a rychlejší pochopení textu. Nezáleží ani tak na rychlosti čtení. Naopak pomalejší způsob čtení umožňuje se vracet k významu jednotlivých pojmů a pochopit vzájemné vztahy. Texty technických nebo přírodovědných předmětů jsou na čtení náročnější než učební texty humanitních předmětů.

Kvíz lekce č.5:

Následující kvíz ověří Vaše znalosti, nabyté v lekci č. 5.