Zpátky na seznam lekcí

Obsah lekce

Kliknutím na odkaz se přesunete na část lekce

V tomto e-learningovém kurzu jsme věnovali pozornost těmto tématům:

Lekce 1
Jak si stanovit při učení krátkodobý cíl
Jaké studijní návyky a dovednosti jsou při učení důležité

Lekce 2
Jak je možné se nejlépe soustředit
Jak si organizovat učení a domácí přípravu na další dny
Jak si vytvořit dobré podmínky k domácímu učení Lekce 2

Lekce 3
Jak řídit a organizovat svůj volný čas
Jak plánovat dopředu a strategicky myslet

Lekce 4
Jak můžeme rozvíjet vlastní krátkodobou i dlouhodobou paměť

Lekce 5
Jak je důležité dobré čtení s porozuměním obsahu textu

Lekce 6
Jak poznáme hlavní myšlenky ve studovaném textu

Lekce 7
Jak a co máme poslouchat při vyučování a výkladu učitelů

Lekce 8
Jak si dělat různé poznámky do školních sešitů

Lekce 9
Jak můžeme efektivně studovat s pomocí různých studijních technik

Lekce 10
Shrnutí a rekapitulace všech lekcí

Desatero úspěšného učení

1. Vytvořte si při domácím učení vhodné podmínky a příjemné pracovní prostředí. Pokuste, aby kolem vás byl pořádek a klidné.

2. Choďte včas spát, ať načerpáte energii pro fungování svého mozku i těla v novém dni. Pokud se ráno budíte nevyspalí zkuste si jít lehnout dříve.

3. Domácí učení a studium se snažte plánovat. Rozdělte si den na čas, kdy se budete věnovat učení a svým zájmům a koníčkům. Učte se v době, kdy ještě nejste unavení.

4. Začněte se učit už ve škole, pozorným sledováním výkladu a s pomocí vlastních poznámek z vyučování! Obtížnější část učiva, kterou dostatečně nechápete, se snažte po vyučování konzultovat s učitelem nebo spolužákem.

5. Vytvořte si vlastní systém přehledných poznámek, ve kterých se vyznáte.6. Naučte se správně pracovat s textem v učebnici nebo knize s pomocí orientačního, ale i obsahového čtení.

7. Ověřte si, jaký styl učení vám nejlépe vyhovuje a tento systém se snažte rozvíjet.

8. Vytvořte si systém opakování obtížnějšího školního učiva, systém vlastních školních pomůcek a strategií, které vám při učení pomáhají.

9. Naučte se překonávat překážky v učení co nejdříve, dokud se jedná jen o dočasné nezdary a nikoli závažné problémy.

10. Nezapomeňte se za dobré výsledky odměnit (drobným potěšením nebo třeba činností, které se rádi věnujete).

Umíte se už opravdu efektivně učit?

Jak kvalitní jsou nyní vaše studijní návyky? Jaká je vaše technika učení? A umíte se už opravdu efektivně učit?

Na všechny 3 uvedené otázky najdete opět odpověď, jestliže si vyplníte test, který byl uveden na začátku tohoto e-learningového programu. Pokuste se ho ještě jednou vyplnit pravdivě, protože jinak si budete lhát do vlastní kapsy. Tenhle test vás vede k zamyšlení, zda se nyní už učíte efektivnějším způsobem a jaké nové techniky při učení používáte.

Dále Vás čeká závěrečný kvíz, který obsahuje shrnutí doporučení a dobrých návyků ze všech předešlých devíti lekcí. Pokud Vám test efektivního učení i závěrečný kvíz dopadly dobře, gratulujeme Vám, právě jste se naučili efektivně učit