Zpátky na seznam lekcí

Obsah lekce

Kliknutím na odkaz se přesunete na část lekce

Jak se efektivně učit?

uceni

Dost otravnou pravdou je, že v životě je stále co zlepšovat. Všechny informace vám jsou úplně k ničemu, neumíte-li se efektivně učit. Ideální variantou je, aby vás učení občas také bavilo. Učení se v podstatě v životě nikde nevyhnete. Naučte se prostě dobře učit a máte vystaráno na hromadu let svého dalšího života.

Učení je většinou spojováno s hromadou hodin strávených nad učebnicemi a sešity, ale bohužel velmi málo s vlastní technikou učení. Ta je souborem technik a metod učení, které po čase vykonáváme automaticky, aniž bychom si toho byli vědomi. Měli bychom být schopni používat pomůcky i různé „fígle“. „Jak se mají žáci učit“ se školáci ve škole moc neučí.

Jak kvalitní jsou vaše studijní návyky?

Jaká je vaše technika učení? A umíte se opravdu efektivně učit? Na všechny 3 uvedené otázky najdete odpověď, jestliže si vyplníte následující dotazník. Pokuste se ho vyplnit pravdivě, protože jinak si budete lhát do vlastní kapsy. Tenhle dotazník vás vede k zamyšlení, zda se učíte efektivním způsobem a jaké techniky při učení používáte. Dotazník si můžete okamžitě sami vyhodnotit a zjistit, jak na tom s učením vlastně jste.

Jak kvalitní jsou vaše studijní návyky a studijní dovednosti?

Předpokladem úspěchu u každého žáka základní a střední školy je osvojení studijních návyků, které spočívají především v dobré organizaci studijního a volného času. Snažte si zorganizovat svou práci, kdykoli zasednete k učení. Docela určitě nebudete schopni se ve všech školních předmětech naučit úplně všechno, ale můžete se naučit to, co je skutečně důležité. Patří sem i dobrá organizace školních poznámek z vyučování.

Než se začnete učit novou látku, měli byste začít s opakováním školního učiva ze svých poznámek z vyučování. Tam totiž najdete souhrn toho, co je skutečně důležité a významné.

Jak ale poznáte, co je v učivu opravdu důležité? Důležité myšlenky se vždy v novém učivu mění. Můžete se ale naučit správně rozhodnout, co je a není v učivu důležité. Hromada školáků již na začátku svého studia podceňují význam toho, co ve školním učivu je a co naopak není důležité, a učí se pro jistotu raději úplně všechno. To je ale riskantní, protože naučit se úplně všechno je ve své podstatě nemožné a nikomu se to doposud nepodařilo.

  • Nejdůležitější je naučit se ve studovaném textu poznat jeho nejdůležitější obsah.
  • Informace je nutné se nejen naučit, ale umět je správně použít.
  • Je nutné informace umět analyzovat a zařadit do souboru nových vědomostí.

Úkoly a domácí cvičení:

Pokuste se zamyslet nad tím, jak si organizujete nejen domácí studium, ale i zbývající volný čas. Všechno, co děláte odpoledne, zapište do týdenního programu a pokračujte dle zadání níže.

Úkoly:
1. Všechno, co děláte odpoledne, zapište do následujícího týdenního programu.
2. Spočítejte si, kolik hodin týdně se věnujete následujícím činnostem:
čtení knížek, práce na počítači, sledování televize, učení a studijní příprava na další den ...
3. Kterým činnostem věnujete v průběhu týdne nejvíce času? Pokuste se všechny činnosti, kterým se věnujete, seřadit od nejvíce vykonávané činnosti, až po činnost, které se věnujete nejméně.
4. Možná, že byste chtěl/a pořadí jednotlivých činností, kterým se věnujete, nějakým způsobem změnit.

Domácí úkol ke stažení zde:

Stáhnout domácí úkol  Stáhnout domácí úkol

Kvíz lekce č.1:

Následující kvíz ověří Vaše znalosti, nabyté v lekci č. 1.